Instytut Psychologii Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego, ul. Jana Bażyńskiego 4, 80-309 Gdańsk, Kontakt: protestlab@ug.edu.pl 

Grupa badawcza Psychologii Stosunków Międzygrupowych i Zmiany Społecznej

Publikacje naukowe

2018

Besta, T., Bojko, J., Pytlos, A., Tomiałowicz, E., Kosakowska-Berezecka, N., Bäck, E. A., & Vázquez Botana, A. (2018). Individual self-expansion through the involvement in multiple social groups and its relationship with self-efficacy. Polish Psychological Bulletin, in press.

Besta, T. (2018). Independent and Interdependent? Agentic and Communal? Self- construals of People Fused with a Group. Anales de Psicología / Annals of Psychology, 43(1), 123-134. http://dx.doi.org/10.6018/analesps.34.1.266201

Besta, T., Jaśkiewicz, M., Kosakowska-Berezecka, N., Lawendowski, R., & Zawadzka, A. M. (2018). What do I gain from joining crowds? Does self‐expansion help to explain the relationship between identity fusion, group efficacy and collective action. European Journal of Social Psychology, 48, O152-O167. doi: https://doi.org/10.1002/ejsp.2332

2017

Besta, T., & Zawadzka, A. M. (2017). Expansion of the self of activists and nonactivists involved in mass gatherings for collective action. Group Processes & Intergroup Relations, online first. https://doi.org/10.1177/1368430217735903

Jaśkiewicz, M., & Besta, T. (2017). ’Out of place’ in the city: Development of socio-spatial disorder sensitivity scale in urban settings. Journal of Community Psychology, 45(2), 250-266. http://dx.doi.org/10.1002/jcop.21846

Kosakowska-Berezecka, N., Jurek, P., Besta, T., & Badowska, S. (2017). Self- presentation strategies, fear of success and anticipation of future success among university and high school students. Frontiers in Psychology, 8:1884. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2017.01884

2016

Besta, T., & Jurek, P. (2016). Zastosowanie skali poczucia rozszerzenia Ja w miejscu pracy w warunkach polskich. Psychologia Ekonomiczna, 10, 41-58. https://doi.org/10.15678/PJOEP.2016.10.04

Kosakowska-Berezecka, N., Besta, T. (2016). Which is better in fat times and in lean times: The Macho Man vs. the Nice Guy? Priming effects on Polish and Norwegian students' mate preferences. Current Psychology, online first. https://doi.org/10.1007/s12144-016-9530-3

Jaśkiewicz, M., Besta, T. (2016). Polish version of the Neighbourhood Environment Walkability Scale (NEWS-Poland). International Journal of Environmental Research and Public Health, 13(11), 1090; doi: 10.3390/ijerph13111090.

Teymoori, A., Jetten, J., Bastian, B., Ariyanto, A., Autin, F., Ayub, N., Badea, C., Besta, T., Butera, F., Costa-Lopes, R., Cui, L., Fantini, C., Finchilescu, G., Gaertner, L., Gollwitzer, M.,  Gómez, Á.,  Gonzalez, R., Hong, Y. Y., Jensen, D. H., Karasawa, M., Kessler, T., Klein, O., Lima, M., Mähönen, T. A., Megevand, L., Morton, T., Paladino, P., Polya, T., Ruza, A., Shahrazad, W., Sharma, S., Torres, A. R., van der Bles, A. M., Wohl, M. (2016). Revisiting the measurement of anomie. Plos One. e0158370. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0158370

Mrozowska, S., Besta, T., Kijewska, B., Goodwin, R., Crone, T. (2016).  Factors related to public perception of shale gas drilling. Current Issue in Personality Psychology, 4(4), 240–252. https://doi.org/10.5114/cipp.2016.63938

Kosakowska-Berezecka, N., Besta, T., Adamska, K., Jaśkiewicz, M.,  Jurek, P., Vandello, J. A. (2016). If my masculinity is threatened I won't support gender equality? The role of agentic self- stereotyping in restoration of manhood and perception of gender relations. Psychology of Men & Masculinity, 17(3), 274-284. http://dx.doi.org/10.1037/men0000016

Besta, T., Mattingly, B., & Błażek, M. (2016). When membership gives strength to act: Inclusion of the group into the self and feeling of personal agency. The Journal of Social Psychology, 156(1), 56-73. https://doi.org/10.1080/00224545.2015.1053838

2015

Besta, T., Szulc, M., & Jaśkiewicz, M. (2015). Political extremism, group membership, and personality traits: Who accepts violence? Revista de Psicología Social: International Journal of Social Psychology, 3, 563-585. https://doi.org/10.1080/02134748.2015.1065085

Błażek, M., Kaźmierczak, M. & Besta, T. (2015). Sense of purpose in life and escape from Self as the predictors of quality of life in clinical samples. Journal of Religion and Health, 54(2), 517-523. doi: 10.1007/s10943-014-9833-3

2014

Besta, T. (2014). Czynniki psychologiczne związane z percepcją bezpieczeństwa technologii energetycznych: Przegląd badań [Psychological factors associated with perception of safety of energy technologies: A review of research]. Przegląd Naukowo-Metodyczny. Edukacja dla Bezpieczeństwa, 3(24), 361-370.

Besta, T., Barczak, A., Lewnadowska-Walter, A., & Dozois, D. J. A. (2014). Polish version of the Cognitive Distortions Scale (CDS): Preliminary validation and personality correlates. Current Issues in Personality Psychology, 2(3), 177-183. https://doi.org/10.5114/cipp.2014.46234

Jaśkiewicz, M. & Besta, T. (2014). Heart and mind in public transport:  Analysis of motives, satisfaction and psychological correlates of public transportation usage in the Gdańsk-Sopot-Gdynia Tricity agglomeration in Poland. Transportation Research Part F: Traffic Psychology and Behaviour, 26, Part A, 92–101. https://doi.org/10.1016/j.trf.2014.06.012

Mrozowska, S., Kijewska, B., Besta, T. (2014). Społeczny wymiar procesu wdrażania energetyki jądrowej w Polsce [Social dimension of the precess of implementation of nuclear energy technology in Poland]. Ekoatom, 13, 12-21.

Besta, T. (2014). Overlap between personal and group identity and its relation with radical pro-group attitudes: Data from a Central European cultural context. Studia Psychologica, 56(1), 67-81. doi: 10.21909/sp.2014.01.651

Swann, W. B., Buhrmester, M. D., Gómez, M., Jettem, J., Bastian, B., Vázquez, A., Ariyanto, A., Besta, T., Christ, O., Cui, L., Finchilescu, G., González, R., Goto, N., Hornsey, M., Susianto, H., Sharma, S., Zhang, A. (2014). What makes a group worth dying for? Identity fusion fosters perception of familial ties, promoting self-sacrifice. Journal of Personality and Social Psychology, 106(6), 912-926. doi: 10.1037/a0036089

Besta, T., Gomez, Á., Vázquez, A. (2014). Readiness to deny group’s wrongdoing and willingness to fight for its members: The role of the Poles’ identity fusion with the country and religious group. Current Issues in Personality Psychology, 2(1), 49-55. https://doi.org/10.5114/cipp.2014.43101

Jaśkiewicz, M. & Besta, T. (2014). Is easy access related to better life? Walkability and overlapping of personal and communal identity as predictors of quality of life.  Applied Research in Quality of Life,  9(3), 505-516. https://doi.org/10.1007/s11482-013-9246-6

2013 i wcześniejsze

Besta, T., Kaźmierczak, M. & Błażek, M. (2013). Identity fusion and status of the evaluator as moderators of self-enhancement and self-verification at the group level of self-description. Polish Psychological Bulletin, 44(4), 371-378. DOI: 10.2478/ppb-2013-0040 

Pastwa-Wojciechowska, B, Kaźmierczak, M., Błażek, M. & Besta, T. (2013). Osobowościowe korelaty postaw wobec przemocy u kobiet i mężczyzn z uwzględnieniem poziomu organizacji osobowości O. Kernberga. Czasopismo Psychologiczne, 19(1), 37-45. [in Polish;  O. Kernberg's personality structure and gender differences in attitudes toward violence, Journal of Psychology, 19(1), 37-45]

Besta, T. & Błażek, M. (2012). Religijność poszukująca i fundamentalizm religijny: Dwa wymiary religijności w badaniach empirycznych. Roczniki Psychologiczne, 15(4), 227-247. [in Polish; Quest religion and religious fundamentalism: Two dimensions of religiousness in empirical studies, Annals of Psychology]

Błażek, M. & Besta. T. (2012). Self-concept clarity and religious orientations: Prediction of purpose in life and self-esteem. Journal of Religion and Health, 51(3); 947–960.
Besta, T. (2010). Prezentacja metody pomiaru złożoności integratywnej. Roczniki Psychologiczne, 13, 177-200. [in Polish; Assessment of integrative complexity, Annals of Psychology 13, 177-200].

Besta, T. & Błażek, M. (2007). Polska adaptacja skali fundamentalizmu religijnego autorstwa Altemeyera i Hunsbergera.  Przegląd Psychologiczny, 50, 347-365. [in Polish; Polish adaptation  of religious fundamentalism scale by B. Altemeyer and B. Hunsberger, The Review of Psychology, 50, 347-365]

Barczak, A., Besta, T. & Bazińska, R. (2007). Model złożoności Ja w ujęciu Patricii Linville: Predykcje teoretyczne i pomiar. Psychologia Jakości Życia, 6, 57-76. [in Polish; Model of Self-Complexity by Patricia Linville: Theoretical Prediction and Measurement, Psychology and quality of life, 6, 57-76].

O nas

Jesteśmy zespołem zajmującym się badaniami nad relacjami międzygrupowymi, procesami kształtującymi relacje wewnątrz grupy, motywacją do angażowania się w działania zbiorowe oraz w obszarze szeroko rozumianej psychologii zmiany społecznej.

Dowiedz się więcej

Dla studentów

Osoby zainteresowane tematyką naszej grupy badawczej, czyli relacjami międzygrupowymi, procesami kształtującymi relacje wewnątrz grupy, czy psychologią zmiany społecznej, mogą zgłaszać się do nas z propozycją współpracy.

Dowiedz więcej