Instytut Psychologii Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego, ul. Jana Bażyńskiego 4, 80-309 Gdańsk, Kontakt: protestlab@ug.edu.pl 

Grupa badawcza Psychologii Stosunków Międzygrupowych i Zmiany Społecznej

Warsztaty i szkolenia

Prowadzimy warsztaty i szkolenia z obszaru relacji międzygrupowych i procesów grupowych.

Międzygrupowe rendez-vous na Kongresie Polskiego Towarzystwa Psychologicznego

Czwartek, 21 Wrzesień 2017
Natasza Kosakowska-Berezecka i Tomasz Besta moderowali dyskusję panelową pomiędzy osobami pracujących z grupami i prowadzących mediacje, szkolenia antydyskryminacyjne, warsztaty i...

Warsztaty w Europejskim Centrum Solidarności

Piątek, 2 Czerwiec 2017
Natasza Kosakowska-Berezecka, z niewielką pomocą Tomasza Besty poprowadziła warsztaty z mechanizmów relacji międzygrupowych, oparte na badaniach i technikach opisanych w...
O nas

Jesteśmy zespołem zajmującym się badaniami nad relacjami międzygrupowymi, procesami kształtującymi relacje wewnątrz grupy, motywacją do angażowania się w działania zbiorowe oraz w obszarze szeroko rozumianej psychologii zmiany społecznej.

Dowiedz się więcej

Dla studentów

Osoby zainteresowane tematyką naszej grupy badawczej, czyli relacjami międzygrupowymi, procesami kształtującymi relacje wewnątrz grupy, czy psychologią zmiany społecznej, mogą zgłaszać się do nas z propozycją współpracy.

Dowiedz więcej