Instytut Psychologii Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego, ul. Jana Bażyńskiego 4, 80-309 Gdańsk, Kontakt: protestlab@ug.edu.pl 

Grupa badawcza Psychologii Stosunków Międzygrupowych i Zmiany Społecznej

Publikacja na temat poczucia jedności z grupą wśród polskich kibiców piłkarskich

Niedziela, 18 Marzec 2018

Miło nam poinformować, że artykuł autorstwa Radosława Kossakowskiego i Tomasza Besty został opublikowany w czasopiśmie East European Politics and Societies, and Cultures. Opisuje on wyniki badań przeprowadzonych wśród kibiców piłkarskich i dotyczy poczucia jedności z grupą, motywacji do walki i poświęcenia się za innych kibiców oraz przekonań politycznych i społecznych kibiców.

--

Abstract
The main aim of this article is to show some characteristics of the identity of Polish football supporters. The results of a study conducted among 309 fans actively engaged in formal (supporters’ associations) and informal groups (e.g., hooligans or ultras), as well as data from qualitative research, reveal their strong identification with Poland as a country, with their family, club, and group of supporters. At the same time, Polish fans do not identify with “Europe” as a category. The fandom culture in Poland is characterized by such attitudes as honour, steadfastness, the “might is right” principle, and moral and economic conservatism. Supporters tend to sympathize with political parties embracing right-wing values. The article points out important elements of Polish history that could have affected the ideological construction of the supporters’ vision. In the absence of historical civic and left-wing tradition, Polish supporters emerged during the period of the country’s struggle for freedom as a community structured by militant, conservative, punitive, and masculine frames of reference. Since the values of a particular group cannot be analysed without an assessment of its broader cultural and social context, the article also presents the different dimensions of Polish history and society in order to provide a contextual background influencing fandom.

--

Więcej na stronie czasopisma: http://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/0888325418756991

O nas

Jesteśmy zespołem zajmującym się badaniami nad relacjami międzygrupowymi, procesami kształtującymi relacje wewnątrz grupy, motywacją do angażowania się w działania zbiorowe oraz w obszarze szeroko rozumianej psychologii zmiany społecznej.

Dowiedz się więcej

Dla studentów

Osoby zainteresowane tematyką naszej grupy badawczej, czyli relacjami międzygrupowymi, procesami kształtującymi relacje wewnątrz grupy, czy psychologią zmiany społecznej, mogą zgłaszać się do nas z propozycją współpracy.

Dowiedz więcej