Instytut Psychologii Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego, ul. Jana Bażyńskiego 4, 80-309 Gdańsk, Kontakt: protestlab@ug.edu.pl 

Grupa badawcza Psychologii Stosunków Międzygrupowych i Zmiany Społecznej

Praca w projekcie naukowym!

Piątek, 15 Czerwiec 2018

Konkurs na stanowisko asystenta/asystentki w projekcie badawczym “Ku Harmonii Rodzaju– Związek Między Zagrożeniem Męskości a Równością Płci w Ujęciu Międzykulturowym”finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki.

Projekt: Celem naukowym projektu i planowanych badań międzykulturowych jest analiza tego, w jakim stopniu ogólne rozumienie, czym jest męskość i kobiecość i treść stereotypówpłci dotyczących mężczyzn i kobiet są wciąż powszechne i wspólne dla innych kultur i jak tosię ma do równości płci w danym kraju.

Czyli: Realizujemy obszerne badania międzykulturowe w ponad 20 krajach wspólnie zmiędzynarodowym zespołem badawczym przez najbliższe 3 lata!

Poszukujemy osób do współpracy!

Ogólne zadania zespołu asystenckiego to pomoc w zadaniach niezbędnych dlaprawidłowego wykonywania zadań przewidzianych w projekcie, w tym między innymi:

  • pomoc w rekrutacji uczestników i koordynowanie rekrutacji,
  • kontakt z zespołem międzynarodowym,
  • koordynowanie zabierania danych i przygotowywanie baz danych,
  • udział w przygotowaniu badań i analizie wyników,
  • koordynacja mediów elektronicznych (korespondencja e-mail, umieszczanie informacji o projekcie, odpowiadania na pytania uczestników, informacje o wynikach itp.),
  • aktywny udział w spotkaniach zespołu naukowego,
  • przygotowywanie opracowań i przeglądów wyników badań naukowych związanych z tematyką projektu,
  • współudział w upowszechnieniu wyników badań, czyli udział w pisaniu prac/artykułów naukowych.

Co oferujemy:

  • Praca na umowę zlecenie. Wynagrodzenie: 6000 PLN/ rok czyli 500 PLN/miesiąc (brutto, umowa zlecenie). Okres zatrudnienia: 08/09.2018-04.2021. Możliwe zatrudnienie na rok iprzedłużenie na kolejne lata trwania projektu - po roku nastąpi ewaluacja pracy osoby na stanowisku asystenckim. Wymagana dostępność średnio 15 h miesięcznie.

Kogo i czego szukamy:

  • student/ka studiów magisterskich z kierunku psychologia lub socjologia lubstopień naukowy magistra psychologii lub socjologii, biegła znajomość języków polskiego i angielskiego w mowie i piśmie, mile widziane doświadczenie w pracy w zespołach, zaangażowanie w działania kół naukowych, wcześniejsza współpraca przy projektach badawczych, mile widziana znajomość programów komputerowych przydatnych przy pracy w projekcie (np. pakiet Office lub iWork, program statystyczny SPSS).

Prosimy o przesłanie:

1. CV uwzgledniające dotychczasowe osiągnięcia naukowe, doświadczenie w poprzednich projektach badawczych oraz wyróżnienia wynikające z prowadzenia badań naukowych (Regulamin przyznawania stypendiów naukowych dla młodych naukowców w projektach badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki – Załącznik do uchwały Rady NCN 96/2016 z dnia 27 października 2016) w języku polskim lub angielskim.

2. list motywacyjny w języku polskim lub angielskim.

Prosimy o dołączenie oświadczenia: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. Dz. U. Nr 133, Poz. 883)."

Gdzie wysłać:

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie proszone są o wysłanie aplikacji do kierownika projektu dr. Nataszy Kosakowskiej-Berezeckiej na adres:
natasza.kosakowska@ug.edu.pl dodnia 24.06.2015 r. Wybrane osoby zostaną zaproszonedrogą elektroniczną (e-mail) na rozmowę kwalifikacyjną.

CZEKAMY NA WASZE ZGŁOSZENIA!

NASZ MIĘDZYNARODOWY ZESPÓŁ CZEKA 

Czyli:
Natasza Kosakowska-Berezecka (PI, University of Gdansk, Poland); Tomasz Besta (University of Gdansk, Poland); Jennifer Bosson (University of South Florida, USA) (main collaborator); Saba Safdar (University of Guelph, Canada); Joseph Vandello (University of South Florida, USA) (main collaborator); Anna Wlodarczyk (Universidad Catolica del Norte); Magdalena Zawisza (Anglia Ruskin University, UK); Magdalena Żadkowska (University of Gdansk, Poland).

O nas

Jesteśmy zespołem zajmującym się badaniami nad relacjami międzygrupowymi, procesami kształtującymi relacje wewnątrz grupy, motywacją do angażowania się w działania zbiorowe oraz w obszarze szeroko rozumianej psychologii zmiany społecznej.

Dowiedz się więcej

Dla studentów

Osoby zainteresowane tematyką naszej grupy badawczej, czyli relacjami międzygrupowymi, procesami kształtującymi relacje wewnątrz grupy, czy psychologią zmiany społecznej, mogą zgłaszać się do nas z propozycją współpracy.

Dowiedz więcej