Instytut Psychologii Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego, ul. Jana Bażyńskiego 4, 80-309 Gdańsk, Kontakt: protestlab@ug.edu.pl 

Grupa badawcza Psychologii Stosunków Międzygrupowych i Zmiany Społecznej

Poczucie zagrożenia, lokalna tożsamość i działania zbiorowe - spotkanie otwarte

Środa, 17 Kwiecień 2019

W środę 17 kwietnia odbyło się kolejne spotkanie naszej grupy badawczej. Rozmawialiśmy o wynikach badań wstępnych nad rolą poczucia zagrożenia, przywiązaniem do lokalnej wspólnoty oraz chęcią angażowania się na rzecz polityk miejskich. Wyniki badań przeprowadzonych po zamachu na prezydenta Adamowicza wskazują między innymi na rolę poczucia zagrożenia, przekonań politycznych oraz przywiązania do miasta i identyfikacji ze wspólnotą Gdańszczan i Gdańszczanek w wyjaśnianiu chęci angażowania się na rzecz takich propozycji jak Model na Rzecz Równego Traktowania czy panele obywatelskie. 

Dodatkowo dyskutowaliśmy o związku czynników osobowościowych - takich jak rozhamowanie czy niska empatia i makiawelizm - z popieraniem radykalnych, niezgodnych z prawem, sposobów działań zbiorowych. 

Uczestnikom dziękujemy. Wszystkich zapraszamy na kolejne spotkania i do śledzenia naszej strony na Facebooku. 

O nas

Jesteśmy zespołem zajmującym się badaniami nad relacjami międzygrupowymi, procesami kształtującymi relacje wewnątrz grupy, motywacją do angażowania się w działania zbiorowe oraz w obszarze szeroko rozumianej psychologii zmiany społecznej.

Dowiedz się więcej

Dla studentów

Osoby zainteresowane tematyką naszej grupy badawczej, czyli relacjami międzygrupowymi, procesami kształtującymi relacje wewnątrz grupy, czy psychologią zmiany społecznej, mogą zgłaszać się do nas z propozycją współpracy.

Dowiedz więcej