Instytut Psychologii Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego, ul. Jana Bażyńskiego 4, 80-309 Gdańsk, Kontakt: protestlab@ug.edu.pl 

Grupa badawcza Psychologii Stosunków Międzygrupowych i Zmiany Społecznej

Międzygrupowe rendez-vous na Kongresie Polskiego Towarzystwa Psychologicznego

Czwartek, 21 Wrzesień 2017

Natasza Kosakowska-Berezecka i Tomasz Besta moderowali dyskusję panelową pomiędzy osobami pracujących z grupami i prowadzących mediacje, szkolenia antydyskryminacyjne, warsztaty i inne aktywności nakierowane na rozwój lepszego zrozumienia pomiędzy ludźmi o odmiennych poglądach, wartościach czy różniących się miejscem urodzenia i wyznawaną religią. Otwarty panel dyskusyjny z udziałem:

  • Katarzyny Brachowskiej-Przeniosło, trenerki innowacyjności
  • Marcina Gerwina, specjalisty ds partycypacji
  • Zofii Lisieckiej, działaczki na rzecz tworzenia włączających społeczeństw
  • Katarzyną Stryjek, mediatorki

Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy!

O nas

Jesteśmy zespołem zajmującym się badaniami nad relacjami międzygrupowymi, procesami kształtującymi relacje wewnątrz grupy, motywacją do angażowania się w działania zbiorowe oraz w obszarze szeroko rozumianej psychologii zmiany społecznej.

Dowiedz się więcej

Dla studentów

Osoby zainteresowane tematyką naszej grupy badawczej, czyli relacjami międzygrupowymi, procesami kształtującymi relacje wewnątrz grupy, czy psychologią zmiany społecznej, mogą zgłaszać się do nas z propozycją współpracy.

Dowiedz więcej