Instytut Psychologii Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego, ul. Jana Bażyńskiego 4, 80-309 Gdańsk, Kontakt: protestlab@ug.edu.pl 

Grupa badawcza Psychologii Stosunków Międzygrupowych i Zmiany Społecznej

Wystąpienia na zjeździe Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej

Piątek, 15 Wrzesień 2017

Osoby zaangażowane w prace naszego zespołu prezentowały wyniki swoich badań na zjeździe PSPS w Toruniu. Anna Ussorowska objaśniała procesy grupowe w drużynach sportowych prezentując plakat zatytułowany „Poczucie współdzielonej rzeczywistości, kontroli grupowej i identyfikacji, jako predyktory poczucia skuteczności wśród zawodników sportów drużynowych”, a Tomasz Besta omawiał wyniki naszych badań w wystąpieniu zatytułowanym „Oni są szaleni więc trzeba działać! Związek spostrzeganej racjonalności „swoich” i „obcych” z tendencją do działań zbiorowych”. Michał Jaśkiewicz, Karolina Putz i Ewa Wiwatowska prezentowali swoje badania na sesji w języku angielskim. Tytuły ich prezentacji to: "The buffering role of walkability in Tri-City and Łódź " oraz "Neighborhood disorder and quality of life: the mediating role of neighbor relations and human-place bonds".

O nas

Jesteśmy zespołem zajmującym się badaniami nad relacjami międzygrupowymi, procesami kształtującymi relacje wewnątrz grupy, motywacją do angażowania się w działania zbiorowe oraz w obszarze szeroko rozumianej psychologii zmiany społecznej.

Dowiedz się więcej

Dla studentów

Osoby zainteresowane tematyką naszej grupy badawczej, czyli relacjami międzygrupowymi, procesami kształtującymi relacje wewnątrz grupy, czy psychologią zmiany społecznej, mogą zgłaszać się do nas z propozycją współpracy.

Dowiedz więcej