Instytut Psychologii Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego, ul. Jana Bażyńskiego 4, 80-309 Gdańsk, Kontakt: protestlab@ug.edu.pl 

Grupa badawcza Psychologii Stosunków Międzygrupowych i Zmiany Społecznej

Dehumanizacja i badania neuropsychologiczne

Poniedziałek, 3 Kwiecień 2017

Konferencja #icps17vie przyniosła kilka fajnych odkryć. Wystąpienia dotyczyły, między innymi, ciekawych badaniach nad dehumanizacją. Zazwyczaj traktujemy dehumanizację osób z grupy obcej jako proces bardziej złożony związany np. z przypisywaniem tym osobom mniejszej skłonności do przeżywania typowo ludzkich emocji (jak miłość); albo bo po prostu z łączeniem ich ze światem zwierząt zamiast ze światem ludzi (jako przykład pasują tu obraźliwe porównania do nielubianych i budzących wstręt robaków i innych zwierząt).

Zespół Davida Amodio z Uniwersytetu w Nowym Jorku wykazał, że dehumanizacja może też zachodzić na bardzo podstawowym poziomie dekodowania informacji przed nasz mózg. Przeprowadzono eksperymenty z użyciem fMRI. Okazało się, że w warunkach aktywizacji poczucia niedoboru (np. niedostatku pieniędzy), osoby badane nie tylko częściej posługiwały się stereotypami i były silniej uprzedzone, ale także ich mózgom z większą trudnością przychodziło rozpoznanie twarzy osoby z grupy obcej jako twarzy człowieka. Pomiar aktywności obszarów mózgu odpowiedzialnych za rozpoznanie ludzkich twarzy wykazał opóźnienie w reakcjach wówczas, gdy osoby białe patrzyły na twarze osób czarnoskórych. Co pokazuje, że dehumanizacja ludzi innych od nas może być związana z podstawowymi procesami rozpoznawania ludzi.

Więcej do przeczytania o wcześniejszych badaniach Davida Amodio np. tutaj: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4078865

(Tomek Besta)

O nas

Jesteśmy zespołem zajmującym się badaniami nad relacjami międzygrupowymi, procesami kształtującymi relacje wewnątrz grupy, motywacją do angażowania się w działania zbiorowe oraz w obszarze szeroko rozumianej psychologii zmiany społecznej.

Dowiedz się więcej

Dla studentów

Osoby zainteresowane tematyką naszej grupy badawczej, czyli relacjami międzygrupowymi, procesami kształtującymi relacje wewnątrz grupy, czy psychologią zmiany społecznej, mogą zgłaszać się do nas z propozycją współpracy.

Dowiedz więcej