Instytut Psychologii Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego, ul. Jana Bażyńskiego 4, 80-309 Gdańsk, Kontakt: protestlab@ug.edu.pl 

Grupa badawcza Psychologii Stosunków Międzygrupowych i Zmiany Społecznej

Dla studentów

Osoby zainteresowane tematyką naszej grupy badawczej, czyli relacjami międzygrupowymi, procesami kształtującymi relacje wewnątrz grupy, czy psychologią zmiany społecznej, mogą zgłaszać się do nas z propozycją współpracy. W trakcie trwania projektów badawczych możliwy jest udział w projekcie zarówno jako osoba zaangażowana w zespół ankieterki i pracę personelu pomocniczego, jak również na stanowisku asystenta/asystentki projektu.

Dodatkowo, studenci i studentki mogą wybrać seminaria kursowe i magisterskie prowadzone przez osoby z naszego zespołu. Tematyka naszych seminariów to: Tomasz Besta: „Tożsamość społeczna i relacje międzygrupowe” (gdzie możecie prowadzić badania związane np. z konsekwencjami silnej identyfikacji z grupą, konfliktami międzygrupowymi, czy dynamiką tłumów i procesami psychologicznymi w trakcie protestów i demonstracji); Natasza Kosakowska-Berezecka: „Psychologia międzykulturowa i psychologia rodzaju” (gdzie możecie rozwijać się w zakresie planowania i prowadzenia badań międzykulturowych oraz nad konsekwencjami zagrożenia tożsamości związanej z płcią); Michał Jaśkiewicz „Psychologia miasta” (seminarium, które pozwoli wam na prowadzenie badań np. nad relacjami międzygrupowymi w miejscu zamieszkania, rolą identyfikacji i przywiązania do miasta, relacjami sąsiedzkimi oraz czynnikami środowiskowymi odpowiedzialnymi za kształtowanie się postaw i radykalizację zachowań); Rafał Lawendowski „Psychologia muzyki” (gdzie możecie zgłaszać np. propozycje badań na festiwalach muzycznych, czy wśród członków zespołów muzycznych i chórów, ale też nad innymi aspektami doświadczania muzyki).

O nas

Jesteśmy zespołem zajmującym się badaniami nad relacjami międzygrupowymi, procesami kształtującymi relacje wewnątrz grupy, motywacją do angażowania się w działania zbiorowe oraz w obszarze szeroko rozumianej psychologii zmiany społecznej.

Dowiedz się więcej

Dla studentów

Osoby zainteresowane tematyką naszej grupy badawczej, czyli relacjami międzygrupowymi, procesami kształtującymi relacje wewnątrz grupy, czy psychologią zmiany społecznej, mogą zgłaszać się do nas z propozycją współpracy.

Dowiedz więcej