Instytut Psychologii Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego, ul. Jana Bażyńskiego 4, 80-309 Gdańsk, Kontakt: protestlab@ug.edu.pl 

Grupa badawcza Psychologii Stosunków Międzygrupowych i Zmiany Społecznej

Zespół i współpraca

Nasz zespół powstał jako efekt projektu badawczego prowadzonego dzięki grantowi Sonata Bis 4 przyznanemu przez Narodowe Centrum Nauki. Projekt „Kiedy dobrowolne dopasowanie się do innych daje siłę do działania: Konsekwencje poczucia jedności z grupą” miał na celu oprócz prowadzenia badań również utworzenie zespołu badawczego. Kierownikiem grantu oraz powstałej grupy badawczej jest dr Tomasz Besta. Aktualnie w skład naszej grupy wchodzą studenci, doktoranci oraz pracownicy Instytutu Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego. Współpracujemy również osobami z Polski i zagranicy.

 

Osoby pracujące w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego 
 2017-10::1507892577-tomek-besta.jpg

dr Tomasz Besta

Jestem psychologiem, adiunktem w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego. Badam zagadnienia z pogranicza psychologii społecznej i psychologii osobowości, koncentrując się na procesach grupowych i relacjach międzygrupowych. Jestem zaangażowany w krajowe i międzynarodowe projekty badawczych. Współorganizowałem też zajęcia Uniwersytetu Dziecięcego.

 2017-10::1507892572-natasza-kosakowska.jpeg

dr Natasza Kosakowska-Berezecka

Pracuję w Zakładzie Psychologii Międzykulturowej i Psychologii Rodzaju w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego. Badam mechanizmy sprzyjające równości i docenianiu różnorodności. Jestem doświadczoną trenerką komunikacji międzykul­ turowej, mediatorką i konsultantką ds. różnorodności. Kierowałam międzynarodowym konsorcjum badawczym PAR Migration Navigator (www. migrationnavigator.org).

 

dr Michał Jaśkiewicz

Jestem psychologiem, obszarami moich zainteresowań są psychologia środowiskowa i społeczna. W swoich badaniach analizuję jakość życia w mieście, motywację do korzystania z transportu publicznego i spostrzeganie miejskiego krajobrazu. Badam również czynniki wpływające na zaangażowanie się w działania zbiorowe mające na celu poprawę jakość życia w dzielnicy i mieście. Współprowadzę stronę o psychologii środowiskowej

 

dr Rafał Lawendowski

Jestem adiunktem w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego. Moim głównym obszarem badawczym jest psychologia muzyki. Analizuję takie zjawiska jak preferencje muzyczne, tożsamość muzyczna, czy psychologia odbiorców muzyki i procesy grupowe w trakcie festiwali muzycznych.

 

Osoby współpracujące z nami 

 

Emma A. Bäck, PhD

Emma jest specjalistką z zakresu psychologii politycznej i społecznej, bada m.in. zjawisko radykalnego aktywizmu i politycznej partycypacji. Strona www [eng].

Alexandra Vázquez Botana, PhD

Głównym obszarem badawczym Alexandry jest psychologia stosunków międzygrupowych i dynamiki grup. W szczególności koncentruje się na konsekwencjach fuzji tożsamości osobistej i grupowej. Strona www [eng].

 

Gülçin Akbas, PhD

Pracuje w Turcji na Middle East Technical University, jej obszarem badawczym jest psychologia stosunków międzygrupowych. Strona www [eng].

 

Brent Mattingly, PhD

Badania Brenta koncentrują się wokół modelu rozszerzania się Ja I psychologii relacji. Strona www [eng].

 

Ángel Gómez, PhD

Jego głównym obszarem badawczym jest psychologia stosunków międzygrupowych i dynamiki grup. W szczególności koncentruje się na konsekwencjach fuzji tożsamości osobistej i grupowej. Strona www [eng].

 

Asystentki i asystenci w projekcie badawczym „Kiedy dobrowolne dopasowanie się do innych daje siłę do działania: Konsekwencje poczucia jedności z grupą” 2015-2018

 

 

mgr Julianna Bojko

Współtworzyłam zespół badawczy w projekcie: Kiedy dobrowolne dopasowanie się do innych daje siłę do działania: Konsekwencje poczucia jedności z grupą. Interesuję się psychologią organizacji i zarządzania oraz psychologią międzykulturową. Podczas studiów działałam w dwóch organizacjach studenckich związanych z tymi dziedzinami, m.in. pracując przy organizacji międzynarodowej konferencji “Kobieta w Kulturze”, czy realizując badanie dot. psychologicznych współzależności tożsamości i materializmu.  W ramach swojej pracy magisterskiej pisałam o działalności studentów w kołach naukowych a ich identyfikacją z uczelnią oraz o roli, jaką w tej relacji pełni poczucie sprawiedliwości organizacyjnej. Mój obszar zainteresowań dotyczy andragogiki, e-learningu oraz wykorzystania nowych mediów, m.in. w edukacji.

 

mgr Marta Drzewiczewska

Jestem asystentką przy projekcie badawczym: Kiedy dobrowolne dopasowanie się do innych daje siłę do działania: Konsekwencje poczucia jedności z grupą. Absolwentka Psychologii na Uniwersytecie Gdańskim ze specjalnością Psychologia kliniczna. Naukowo zajmuję się procesem kształtowania tożsamości grupowej i indywidualnej w kontekście grup społecznych i zbiorowości, w tym między innymi kształtowaniem tożsamości muzycznej. Obszarem moich zainteresowań naukowych jest także psychodietetyka, psychologia cielesności, a także psychospołeczne uwarunkowania procesu rozwoju tożsamości cielesnej oraz jej osobowościowe korelaty. Interesuję się również zaburzeniami w procesie kształtowania Ja cielesnego w postaci zaburzeń odżywiania oraz otyłości. Uczestniczę w projektach naukowych w Polsce oraz w Wielkiej Brytanii.

 

mgr Piotr Egler

Jestem asystentem przy projekcie badawczym: Kiedy dobrowolne dopasowanie się do innych daje siłę do działania: Konsekwencje poczucia jedności z grupą.

 

mgr Anna Gadomska

Współtworzyłam zespół badawczy w projekcie: Kiedy dobrowolne dopasowanie się do innych daje siłę do działania: Konsekwencje poczucia jedności z grupą.

 

mgr Aleksandra Pytlos

Jestem asystentką przy projekcie badawczym: Kiedy dobrowolne dopasowanie się do innych daje siłę do działania: Konsekwencje poczucia jedności z grupą.

 

mgr Elżbieta Tomiałowicz

Współtworzyłam zespół badawczy w projekcie: Kiedy dobrowolne dopasowanie się do innych daje siłę do działania: Konsekwencje poczucia jedności z grupą.

 

Osoby studiujące i doktoryzujące się zaangażowane w prace grupy badawczej w latach 2015-2018

 

 

mgr Judyta Brochet, mgr Anna Ussorowska, Pola Weiner, Ada Major, Piotr Piotrowski, Oskar Mroczkowski, Marta Barczewska, Marta Kurkiewicz, Elżbieta Naduk, Aleksandra Głobińska, Ewa Wiwatowska, Karolina Putz.2017-10::1507892576-studenci-i-doktoranci.jpeg

dr Tomasz Besta
dr Tomasz Besta
dr Natasza Kosakowska-Berezecka
dr Natasza Kosakowska-Berezecka
dr Michał Jaśkiewicz
dr Michał Jaśkiewicz
dr Rafał Lawendowski
dr Rafał Lawendowski
O nas

Jesteśmy zespołem zajmującym się badaniami nad relacjami międzygrupowymi, procesami kształtującymi relacje wewnątrz grupy, motywacją do angażowania się w działania zbiorowe oraz w obszarze szeroko rozumianej psychologii zmiany społecznej.

Dowiedz się więcej

Dla studentów

Osoby zainteresowane tematyką naszej grupy badawczej, czyli relacjami międzygrupowymi, procesami kształtującymi relacje wewnątrz grupy, czy psychologią zmiany społecznej, mogą zgłaszać się do nas z propozycją współpracy.

Dowiedz więcej